چهارشنبه 30 بهمن 1398
 • اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
  • پروتئومیکس
   • بررسی پارمترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان
    کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
    Powered By : Didgah Roshan Sahand