چهارشنبه 30 بهمن 1398
 استخراج و کلونینگ ژن CERK1 به منظور تاتثیر بیان آن در ایجاد مقاومت به پاتوژن های گیاهی 
 تاریخ دفاعیه:    1390/12/5  
 نام دانشجو:   الیاس نظامی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   بیوتکنولوژی 
سمت : مشاور
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | جمهوری اسلامی ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand