يكشنبه 08 بهمن 1385
هیئت علمی [ تبریز - جمهوری اسلامی ایران]
35 کیلومتری جاده تبريز - مراغه - دانشگاه شهید مدنی آذربايجان - گروه ریاضی کاربردی
شماره تلفن دفتر :
00984124327593
شماره نمابر (فاکس) :
00984124327535
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand