جمعه 04 مهر 1399
 آمار و احتمال 1  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   ریاضی  
فایلی آپلود نشده است
 آمار و احتمال 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   ریاضی 
فایلی آپلود نشده است
 فرآیند های تصادفی  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   ریاضی  
فایلی آپلود نشده است
 آمار و احتمالات کاربردی  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فناوری اطلاعات  
فایلی آپلود نشده است
 حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی کاربردی 
فایلی آپلود نشده است
 حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی کاربردی  
فایلی آپلود نشده است
 آمار و احتمالات مهندسی  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فنی و مهندسی (برق - عمران- فناآوری اطلاعات) 
فایلی آپلود نشده است
 ریاضیات مهندسی پیشرفته 
 دانشگاه:    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   عمران 
فایلی آپلود نشده است
 ریاضیات مهندسی  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فنی و مهندسی  
فایلی آپلود نشده است
 آمار زیستی پیشرفته 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی کشاورزی  
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand