جمعه 28 شهريور 1399

عليرضا راستکار ابراهيم زاده (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: فیزیک اتمی و مولکولی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
بدون فایل پیوست
عليرضا راستکار ابراهيم زاده
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand