جمعه 06 ارديبهشت 1398
  مدير گروه ( 1377/10/12 ... 1379/9/30 )  
 گروه فيزيك - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فایلی آپلود نشده است
  

  معاون دانشكده ( 1379/9/30 ... 1380/10/30 )  
 دانشكده علوم پايه - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فایلی آپلود نشده است
  

  رئيس دانشكده ( 1380/10/30 ... 1386/7/11 )  
 دانشكده علوم پايه - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فایلی آپلود نشده است
  

  مسئول استعدادهاي درخشان - مسئول دفتر ارتباط با صنعت - مسئول كارآفريني ( 1386/10/30 ... 1387/6/30 )  
 حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فایلی آپلود نشده است
  

  معاون دانشكده ( 1389/3/30 ... 1389/7/15 )  
 دانشكده علوم پايه - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فایلی آپلود نشده است
  

  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه ( 1391/3/28 ... هم اکنون )  
 حوزه معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
فایلی آپلود نشده است
  کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand