جمعه 24 آبان 1398
 عنوان طرح/پروژه:   كوانتش دو جبر‌هاي لي حقيقي سه‌بعدي و بررسي مدل‌هاي سيگما بر روي آنها 
 نوع فعالیت:    مجري  
 تاریخ تصویب:    1389/6/15  
 سازمان/موسسه تصویب کننده:    دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 


 عنوان طرح/پروژه:   انبساط كيهاني از نوع نمايي در گرانش f(G 
 نوع فعالیت:    مجري  
 تاریخ تصویب:    1389/12/10  
 سازمان/موسسه تصویب کننده:    دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand