سه شنبه 29 خرداد 1397
 شیمی تجزیه (1) 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی  
فایلی آپلود نشده است
 شیمی تجزیه (2) 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   شیمی 
فایلی آپلود نشده است
 شیمی تجزیه پیشرفته  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   شیمی 
فایلی آپلود نشده است
 کاربرد کمپلکس ها در شیمی تجزیه 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   شیمی 
فایلی آپلود نشده است
 الکتروشیمی در حلال های ناآبی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:   شیمی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand