جمعه 01 تير 1397
 بتن مقاومت بالا 
  نویسندگان مقاله:   ارژنگ صادقي 
 ارائه شده به :    (1371/6/26) 
 عنوان ژورنال:   ماهنامه ساختمان  
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 34 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 جداسازی سازه های پیش ساخته از حرکات لرزه ای زمین  
  نویسندگان مقاله:   ارژنگ صادقي 
 ارائه شده به :    (1371/1/26) 
 عنوان ژورنال:   ماهنامه ساختمان 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 37 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 آیا الیاف غذای مناسبی برای بتن هستند؟-  
  نویسندگان مقاله:   ارژنگ صادقي 
 ارائه شده به :    (1371/6/26) 
 عنوان ژورنال:   ماهنمامه ساختمان 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 42 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 سیستم های استهلاک انرژی لرزه ای  
  نویسندگان مقاله:   ارژنگ صادقي 
 ارائه شده به :    (1375/6/26) 
 عنوان ژورنال:   ماهنامه زمین لرزه انجمن مهندسی زلزله ایران  
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 3 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Horizontal Earthquake Loading and Linear/Nonlinear Seismic Behavior of Double Layer Barrel Vaults 
  نویسندگان مقاله:   Arjang Sadeghi 
 ارائه شده به :    (1383/6/26) 
 عنوان ژورنال:   International Journal of Space Structures 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 19 شماره ژورنال 1 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 پل دره سعید آباد تبریز و نیاز مبرم به بهسازی 
  نویسندگان مقاله:   ارژنگ صادقي 
 ارائه شده به :    (1385/6/26) 
 عنوان ژورنال:   پژوهشنامه مهندسی زلزله و زلزله شناسی 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال سال نهم شماره ژورنال 4 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 سابقه پیشگوئی رویداد های طبیعی در ایران با استفاده از نجوم 
  نویسندگان مقاله:   ارژنگ صادقي 
 ارائه شده به :    (1384/6/26) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 6 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تکنولوژی نانو و کاربرد های در صنعت راه و ساختمان 
  نویسندگان مقاله:   ارژنگ صادقي 
 ارائه شده به :    (1384/6/26) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال ماهنامه راه و ساختمان شماره ژورنال 26 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 نظری بر مبحث دهم مقررات ملی ساختمانی ایران ( طرح و اجرای ساختمان های فولادی) 
  نویسندگان مقاله:   ارژنگ صادقي 
 ارائه شده به :    (1385/6/26) 
 عنوان ژورنال:   مجله بنا 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 27 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 کیت آموزشی اتصالات سازه های فولادی 
  نویسندگان مقاله:   ارژنگ صادقي 
 ارائه شده به :    (1386/6/26) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه آموزش مهندسی ایران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 34 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand