جمعه 01 تير 1397
 دکتری ( تاریخ: 88/7/1 - 92/6/31 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق- قدرت ، ( )  
 دانشگاه:   علم و صنعت ایران 
 عنوان پایان نامه:   تحلیل دینامیکی سیستم های قدرت با استفاده از جبران ساز سری مدولاسیون پهنای پالس 
 استاد راهنما:   دکتر حیدرعلی شایانفر 
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 86/7/1 - 88/6/9 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق- قدرت ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه زنجان 
 عنوان پایان نامه:   تنظیم هماهنگ لحظه ای کنترل کننده ادوات FACTS و PSS برای میراسازی نوسانات فرکانس پایین 
 استاد راهنما:   دکتر سعید جلیل زاده 
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 82/7/1 - 86/6/24 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق- قدرت ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   پایدارسازی سیستم قدرت چندشینه با استفاده از SSSC 
 استاد راهنما:   دکتر سیدحسین حسینی 
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand