دوشنبه 28 خرداد 1397
 کارشناسی ( تاریخ: 1361/3/22 - هم اکنون ) 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات انگلیسی ، ( ادبیات انگلیسی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1364/1/1 - 1372/3/22 ) 
 رشته تحصیلی:   زبان انگلیسی ، ( آموزش انگلیسی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   Evaluation of reading courses in the light of schema theory 
 استاد راهنما:   دکتر بهروز عزبدفتری 
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری تخصصی (PhD) ( تاریخ: 1371/7/22 - 1380/6/22 ) 
 رشته تحصیلی:   Applied Linguistics ، ( Discourse Analysis )  
 دانشگاه:   University of Essex 
 عنوان پایان نامه:   A genre-based approach to academic literacy: the case of Iran 
 استاد راهنما:   Professor Henry Widdowson 
 Colchester -UK 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand