دوشنبه 28 خرداد 1397
  A Critical Discourse Analysis of the Travelogue Eothen 
  نویسندگان مقاله:   Neda Salahshour, Farzad Salahshour 
 ارائه شده به :    (1391/2/22) 
 عنوان ژورنال:   Meditrranean Journal of Social Sciences 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال Vol. 3 شماره ژورنال No. 2 ، صفحات 531-542
فایلی آپلود نشده است
  
 : THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USE AND CHOICE OF COMMUNICATION STRATEGIES AND LANGUAGE PROFICIENCY OF IRANIAN EFL LEARNERS 
  نویسندگان مقاله:   Farzad Salahshoor, Hanieh Davatgari asl 
 ارائه شده به :    (1388/7/22) 
 عنوان ژورنال:   مجله زبانشناسی کاربردی- دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 2 شماره ژورنال 5 ، صفحات 196-217
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand