سه شنبه 03 مهر 1397
 دوره مربیگری درجه 3 ( موضوع: بدمینتون )  
 موسسه:   فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران اصفهان - ایران  
شروع از تاریخ: 1365/10/20 ... 1375/10/30
 نمره:   95 
فایلی آپلود نشده است

 دوره مربیگری درجه 2 ( موضوع: ژیمناستیک )  
 موسسه:   فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران اصفهان - جمهوری اسلامی ایران  
شروع از تاریخ: 1366/8/15 ... 1376/8/25
 نمره:   90 
فایلی آپلود نشده است

 دوره مربیگری درجه 2 ( موضوع: دو و میدانی )  
 موسسه:   فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران تهران - ایران  
شروع از تاریخ: 1386/8/12 ... 1386/8/23
 نمره:   92 
فایلی آپلود نشده است

 دوره مربیگری درجه 3 ( موضوع: هندبال )  
 موسسه:   فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران ایران -  
شروع از تاریخ: 1366/11/18 ... 1376/11/26
 نمره:   88 
فایلی آپلود نشده است

 دوره تخصصی مدرسی ( موضوع: روش تدریس تربیت بدنی در مدارس متوسطه )  
 موسسه:   وزارت آموزش و پرورش تهران - ایران  
شروع از تاریخ: 1377/10/18 ... 1377/10/28
 نمره:   95 
فایلی آپلود نشده است

 دوره تخصصی مدرسی ( موضوع: روش تدریس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی )  
 موسسه:   وزارت آموزش و پرورش تهران - ایران  
شروع از تاریخ: 1377/12/10 ... 1377/12/19
 نمره:   97 
فایلی آپلود نشده است

 دوره داوری ( موضوع: بدمینتون )  
 موسسه:   فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران اصفهان - ایران  
شروع از تاریخ: 1365/11/14 ... 1375/11/20
 نمره:    
فایلی آپلود نشده است

 دوره داوری درجه ملی ( موضوع: فوتبال )  
 موسسه:   فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تبریز - جمهوری اسلامی ایران  
شروع از تاریخ: 1385/3/25 ... 1385/3/30
 نمره:   93 
فایلی آپلود نشده است

 مربیگری درجه سه ( موضوع: والیبال )  
 موسسه:   فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران تهران - ایران  
شروع از تاریخ: 1392/9/1 ... 1392/9/20
 نمره:   عالی 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand