چهارشنبه 02 اسفند 1396

 انگلیسی 
مهارت نوشتن :متوسط | مهارت صحبت کردن :متوسط | مهارت شنیداری : متوسط | مهارت خواندن :خوب
فایلی آپلود نشده است

 آذری و ترکی استانبولی 
مهارت نوشتن :خوب | مهارت صحبت کردن :خوب | مهارت شنیداری : خوب | مهارت خواندن :خوب
فایلی آپلود نشده است



کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand