سه شنبه 03 مهر 1397
  استاد راهنمای انجمن علمی تربیت بدنی ( 1390/7/1 ... هم اکنون )  
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
فایلی آپلود نشده است
  

  مدیر گروه تربیت بدنی ( 1383/3/15 ... 1385/3/24 )  
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
فایلی آپلود نشده است
  

  مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه ( 1381/9/1 ... 1390/3/27 )  
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
فایلی آپلود نشده است
  

  مسئول كميته نظارت وارزيابي مديران تربيت بدني دانشگاههاي شمالغرب كشورازسال (16/12/82). ( 1382/12/16 ... 1384/12/29 )  
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
فایلی آپلود نشده است
  

  مسئول انجمن بدمينتون دانشگاه هاي شمالغرب كشور و ادامه دارد ( 1388/7/2 ... هم اکنون )  
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
فایلی آپلود نشده است
  

  عضو هيئت رئيسه كميته داوران فوتبال استان آذربايجان شرقي ( 1388/3/4 ... هم اکنون )  
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
فایلی آپلود نشده است
  

  رئیس حوزه ریاست دانشگاه ( 1390/3/27 ... 1393/3/10 )  
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
فایلی آپلود نشده است
  

  استاد راهنمای انجمن علمی دانشجویان تربیت بدنی ( 1392/7/1 ... هم اکنون )  
 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
فایلی آپلود نشده است
 استاد راهنمای انجمن علمی دانشجویان تربیت بدنی 

  مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی علوم کاربردی ورزش و تندرستی ( 0/0/0 ... 0/0/0 )  
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
فایلی آپلود نشده است
  

  استاد راهنمای انجمن علمی دانشجویان تربیت بدنی ( 1393/7/1 ... 1394/7/1 )  
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
فایلی آپلود نشده است
 برنامه ریزی برای دانش افزایی تخصصی جانبی دانشجویان تربیت بدنی کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand