يكشنبه 08 بهمن 1385
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [ تبریز- آذر شهر - ایران]
كيلو متر 35 جاده تبريز آذر شهر دانشگاه شهيد مدني-ساختمان شهدا- گروه رياضي
شماره تلفن دفتر :
04124327500-2388, 0412-4327593
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand