دوشنبه 28 خرداد 1397
مدير گروه [ - ]
گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي
شماره تلفن دفتر :
041-34327500 - 5 داخلي 2337
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand