دوشنبه 28 خرداد 1397
 كارشناسي ارشد ( تاریخ: 1369/11/6 - 1372/7/20 ) 
 رشته تحصیلی:   تاريخ و تمدن ملل اسلامي ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   امام علي(ع) و خلفاي راشدين در شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد 
 استاد راهنما:   جناب آقاي دكتر نصيريان 
 تهران - 
فایلی آپلود نشده است

 دكتري ( تاریخ: 1388/7/1 - 1393/4/31 ) 
 رشته تحصیلی:   تاريخ و تمدن ملل اسلامي ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   خلفاي راشدين و فتوح؛ اهداف و راهبردها 
 استاد راهنما:   جناب آقاي دكتر خضري 
 تهران - 
فایلی آپلود نشده است

 كارشناسي ( تاریخ: 1365/7/1 - 1369/7/1 ) 
 رشته تحصیلی:   تاريخ و تمدن ملل اسلامي ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه فردوسي مشهد 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand