دوشنبه 11 دي 1385

سیمین نامور (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: زیست شناسی جانوری
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
سیمین نامور
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand