يكشنبه 24 دي 1385

کارشناسی ارشد:

1- مکانیک خاک پیشرفته

2- مهندسی پی پیشرفته

3- دینامیک خاک

4- مهندسی تونل

 

کارشناسی:

1- مکانیک خاک

2- آزمایشگاه مکانیک خاک

3- مهندسی پی

4- زمین شناسی مهندسی

5- اصول مهندسی سد

 

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand