سه شنبه 21 آبان 1398
 عنوان کتاب:   تشريح المسائل الكترومغناطيس مهندسي(هيت) 
 نویسندگان/مترجمان:    نوید تقی زادگان کلانتری | ( تالیف )  
 ناشر:    انتشارات سازش 
تاریخ انتشار: 1375/7/16
  
فهرست راهنما آپلود نشده است

 عنوان کتاب:   تشريح المسائل اصول ماشين هاي الكتريكي (چاپمن)، جلد I 
 نویسندگان/مترجمان:    نوید تقی زادگان کلانتری | ( تالیف )  
 ناشر:    انتشارات سازش 
تاریخ انتشار: 1376/1/16
  
فهرست راهنما آپلود نشده است

 عنوان کتاب:   تشريح المسائل اصول ماشين هاي الكتريكي (چايمن) ، جلد II 
 نویسندگان/مترجمان:    نوید تقی زادگان کلانتری | ( تالیف )  
 ناشر:    انتشارات سازش 
تاریخ انتشار: 1378/6/16
  
فهرست راهنما آپلود نشده است

 عنوان کتاب:   تشريح المسائل تحليل مهندسي مدار (هيت) جلد I 
 نویسندگان/مترجمان:    نويد تقي‌زادگان کلانتری | ( تالیف )  
 ناشر:    انتشارات سازش 
تاریخ انتشار: 1376/10/16
  
فهرست راهنما آپلود نشده است

 عنوان کتاب:   تشريح المسائل تحليل مهندسي مدار (هيت) جلد I 
 نویسندگان/مترجمان:    نويد تقي‌زادگان کلانتری | ( تالیف )  
 ناشر:    انتشارات سازش 
تاریخ انتشار: 1376/10/16
  
فهرست راهنما آپلود نشده است

 عنوان کتاب:   تشريح المسائل تحليل مهندسي مدار (هيت) جلد II 
 نویسندگان/مترجمان:    نويد تقي‌زادگان | ( تالیف )  
 ناشر:    انتشارات سازش 
تاریخ انتشار: 1378/1/16
  
فهرست راهنما آپلود نشده است

 عنوان کتاب:   اصول و كاربرد سنسورها 
 نویسندگان/مترجمان:    نويد تقي‌زادگان | ( ترجمه )  
 ناشر:    انتشارات آشینا 
تاریخ انتشار: 1378/7/16
  
فهرست راهنما آپلود نشده است

 عنوان کتاب:   موتورهاي پله‌اي و كنترل ميكرو پروسسوري آنها 
 نویسندگان/مترجمان:    نويد تقي‌زادگان | ( ترجمه )  
 ناشر:    انتشارات آشینا 
تاریخ انتشار: 1380/1/16
  
فهرست راهنما آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand