سه شنبه 21 آبان 1398
 کارشناسی ( تاریخ: 1362/11/16 - 1372/5/16 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق ، ( الکترونیک )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   طراحی و ساخت منابع تغذیه 
 استاد راهنما:   جناب آقای دکتر حسین بالازاده بهار 
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1370/11/16 - 1373/11/16 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق ، ( قدرت )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   کنترل دور موتورهای القائی به روش در جهت میدان با تخمین مقاومت روتور 
 استاد راهنما:   جناب آقای دکتر حمید لسانی 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1379/7/1 - 1386/6/16 ) 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق ، ( قدرت )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   بهبود پاسخ دینامیکی AGC با استفاده از TCPS و روش کنترل فازی در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده 
 استاد راهنما:   جناب آقای دکتر محمدرضا فیضی، جناب آقای دکتر ناصر مهدوی طباطبائی، جناب آقای دکتر محمد شاهیده پور 
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand