سه شنبه 21 آبان 1398

 زبان انگلیسی 
مهارت نوشتن :خوب | مهارت صحبت کردن :خوب | مهارت شنیداری : خوب | مهارت خواندن :خوب
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand