سه شنبه 08 بهمن 1398
 A Novel and Practical Technique for Loss Minimization in Deregulated Distribution Networks 
  نویسندگان مقاله:   Navid Taghizadegan, Mohammadreza Feyzi 
 ارائه شده به :    (1385/5/16) 
 عنوان ژورنال:   WSEAS Transactions on Circuits and Systems 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 8 ، صفحات 1153-1158
فایلی آپلود نشده است
  
 A Novel and Flexible Method for Modeling , Trading and Simulation of an AGC System in a Restructured Environment 
  نویسندگان مقاله:   Navid Taghizadegan, Mohammadreza Feyzi 
 ارائه شده به :    (1385/3/16) 
 عنوان ژورنال:   WSEAS Transactions on Power Systems 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال 6 ، صفحات 1095-1100
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand