چهارشنبه 20 دي 1385
 ماشین های الکتریکی مخصوص 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق- قدرت 
فایلی آپلود نشده است
 ماشین های الکتریکی 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق - قدرت 
فایلی آپلود نشده است
 ماشین های الکتریکی 3 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق- قدرت 
فایلی آپلود نشده است
 درایو ماشین های الکتریکی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق- قدرت 
فایلی آپلود نشده است
 قابلیت اعتماد در سیستم های قدرت 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق- قدرت 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand