پنجشنبه 31 خرداد 1397

اينجانب ناهید واعظ، متولد 1358 شهرستان تبریز هستم. تحصيلات خود را در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در شهرستان تبریز به اتمام رسانده‌ام. در سال 1377 از رشته گياه­پزشكي دانشگاه تبریز پذيرفته شده و در سال 1381 فارغ­التحصيل شده‌ام. در سال 1383 در مقطع كارشناسي ارشد حشره­شناسي كشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی پذيرفته شدم. پاياننامه خود را تحت عنوان "تأثیر ایجاد سازگاری زنبور Trichogrammabrassicaeپرورش یافته روی میزبان­های آزمایشگاهی با Helicoverpaarmigera Hubnerپیش از رهاسازی" در شهریور ماه 1386 به اتمام رسانده و از پاياننامه خود دفاع كردم. سپس در بهمن ماه همان سال در مقطع دكتري حشره­شناسي كشاورزي با گرايش اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات در دانشگاه تبريز پذيرفته شده و در شهریور ماه 1392 از رساله خود با عنوان " مدل­سازی آزمایشگاهی کنترل تلفیقی کرم قوزه پنبه با استفاده از باکتری Bacillusthuringiensis، پارازیتویید تخم Trichogramma brassicae و پارازیتویید لارو Habrobracon hebetor" دفاع كرده و از آبان ماه 1392 در گروه گياه­پزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان مشغول به کار هستم.

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand