سه شنبه 29 خرداد 1397
 Effect of host change on demographic fitness of the parasitoid, Trichogrammabrassicae 
  نویسندگان مقاله:   Iranipour S, Vaez N, Ghanbalani GN, Zakaria RA and Jafarloo MM 
 ارائه شده به :    Journal of Insect Science (1389/4/27) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Insect Science 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 10 شماره ژورنال 78 ، صفحات 1-12
فایلی آپلود نشده است
  
 Effect of treating eggs of cotton bollworm with Bacillusthuringiensis Berliner on functional response of Trichogrammabrassicae Bezdenko 
  نویسندگان مقاله:   Vaez N, Iranipour S and Hejazi MJ. 2013 
 ارائه شده به :    Archives Of Phytopathology And Plant Protection (1392/4/27) 
 عنوان ژورنال:   Archives Of Phytopathology And Plant Protection 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 22 شماره ژورنال 58 ، صفحات 1-11
فایلی آپلود نشده است
  
 لزوم ایجاد فرصت رویارویی در زنبوران Trichogramma brassicae Bezdenko پرورش یافته روی میزبان های واسط بید آرد و بید غلات با کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera Hub. به عنوان میزبان اصلی پیش از رهاسازی 
  نویسندگان مقاله:   واعظ ن، نوری قنبلانی ق، ایرانی پور ش، مشهدی جعفرلو م و اصغری ذکریا ر. 
 ارائه شده به :    مجله دانش کشاورزی (1388/4/27) 
 عنوان ژورنال:   مجله دانش کشاورزی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 19 شماره ژورنال 1 ، صفحات 317- 332
فایلی آپلود نشده است
  
 مطالعه فراسنجه‌های جدول زندگی زنبور انگل‌واره Habrobracon hebetor Say روی کرم غوزه‌ پنبه،Helicoverpa armigera Hübner آلوده به باکتری Bacillus thuringiensis Berliner  
  نویسندگان مقاله:   ناهید واعظ، شهزاد ایرانی پور و میر جلیل حجازی 
 ارائه شده به :    (1392/3/27) 
 عنوان ژورنال:   نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 2 شماره ژورنال 2 ، صفحات 17 - 28
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand