پنجشنبه 31 خرداد 1397
 گیاه پزشکی گیاهان باغی و زراعی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کاردانی 
 رشته تحصیلی:   گیاه پزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 گیاه پزشکی گیاهان باغی  
 دانشگاه:   شهید مدنی اذربایجان 
 مقطع:   کاردانی 
 رشته تحصیلی:   گیاه پزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 آفات درختان میوه 
 دانشگاه:   دانش 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاه پزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 آفات درختان میوه 
 دانشگاه:   شهید مدنی اذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاه پزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 آفات انباری  
 دانشگاه:   شهید مدنی اذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاه پزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 آفات مهم گیاهان زراعی و باغی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاه پزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 کنترل بیولوژیکی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   حشره شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 اکولوژی حشرات 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   حشره شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 اکولوژی  
 دانشگاه:   شهید مدنی اذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاه پزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 گیاهپزشکی گیاهان زراعی  
 دانشگاه:   دانشگاه علمی کاربردی واحد تبریز 
 مقطع:   کاردانی 
 رشته تحصیلی:   گیاه پزشکی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand