سه شنبه 08 بهمن 1398
 کارشناسی ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   زیست شناسی ، ( عمومی )  
 دانشگاه:   دانشگاه زنجان 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   زیست شناسی بیوفیزیک ، ( بیوفیزیک )  
 دانشگاه:   دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   زیست شناسی بیوفیزیک ، ( بیوفیزیک )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand