پنجشنبه 21 دي 1385
 Counteraction of the deleterious effects of reactive oxygen species on hemoglobin structure and function by ellagic acid 
  نویسندگان مقاله:   Masoumeh Valipour, ParvanehMaghami, MehranHabibi-Rezaei, Mostafa Sadeghpour, Mohamad Ali Khademian, Khadijeh Mosavi, Faizan Ahmad, Ali Akbar Moosavi-Movahedi 
 ارائه شده به :    (2017/2/1) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Interaction of insulin with methyl tert-butyl ether promotes molten globule-like state and production of reactive oxygen species 
  نویسندگان مقاله:   M. Valipour, P. Maghami, M. Habibi-Rezaei, M. Sadeghpour, M.A. Khademian, K. Mosavi, N. Sheibani, A.A. Moosavi-Movahedi 
 ارائه شده به :    (2015/0/0) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Thermal reversibility and disaggregation of human serum albumin upon incubation with 3-β hydroxybutyrate 
  نویسندگان مقاله:   M. Bohlooli , A. A. Moosavi-Movahedi, F. Taghavi , A. Shockravi , Z. Moosavi-Movahedi, M. Farhadi, A. A. Saboury, M. Khajeh, N. Poursasan, M. Goodarzi, F. Farivar, M. Valipour , M. Amanlou, N. Sheiba 
 ارائه شده به :    (2015/0/0) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand