شنبه 25 آبان 1398

متولد: سال 1350 - شهرستان هشترود

ابتدایی: دبستان صداقت هشترود - 62-1358

راهنمایی: علامه طباطبایی هشترود - 65-1363

دبیرستان: رشته علوم تجربی در دبیرستانهای امام خمینی (دو سال) و ابن سینا (دو سال) - 69-1366

کارشناسی: شیمی (دبیری) - دانشگاه تبریز - 73-1369

کارسناسی ارشد: شیمی آلی - دانشگاه خوارزمی (تهران) - 75-1373

دکتری: شیمی آلی - دانشگاه خوارزمی (تهران) - 81-1376

 

 

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand