جمعه 01 تير 1397

رزومه علمی و پژوهشی

مشخصات فردی:

لمیا وجودی مهربانی، فرزند یونس، متولد 4/5/1357، شهرستان تبریز

آدرس: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت و اصلاح نباتات

شماره تلفن تماس: 04124327500 داخلی 2106

 

مشخصات و سوابق علمی:

فارغ التحصیل دکتری کشاورزی گرایش میوه کاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز در سال 1389

فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش میوه کاری دانشگاه تبریز در سال 1382

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand