سه شنبه 06 فروردين 1398
 دکتری ( تاریخ: 1384/11/1 - 1389/12/26 ) 
 رشته تحصیلی:   کشاورزی باغبانی ، ( میوه کاری )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   هیستولوژی و فیتوشیمی ترکیبات فنلی و انتوسیانینی در ارقام سیب گالا و زنوز 
 استاد راهنما:   دکتر دادپور 
 تبریز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1380/7/1 - 1382/10/4 ) 
 رشته تحصیلی:   کشاورزی- باغبانی ، ( باغبانی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   ریزازدیادی سیب پاکوتاه گمی آلماسی 
 استاد راهنما:   دکتر گریگوریان 
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1375/7/1 - 1379/4/4 ) 
 رشته تحصیلی:   کشاورزی - باغبانی ، ( باغبانی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand