سه شنبه 06 فروردين 1398

 انگلیسی 
مهارت نوشتن :متوسط | مهارت صحبت کردن :خوب | مهارت شنیداری : متوسط | مهارت خواندن :خوب
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand