دوشنبه 28 خرداد 1397
 باغبانی عمومی 
 دانشگاه:   شهید مدنی اذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی- زراعت 
فایلی آپلود نشده است
 روش تحقیق 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زراعت 
فایلی آپلود نشده است
 اشنایی با کامپیوتر 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاه پزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 گیاهشناسی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهان دارویی 
فایلی آپلود نشده است
 زراعت عمومی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   بیوتکنولوژی 
فایلی آپلود نشده است
  میوه های گرمسیری و میوه ریز ( مدعو) 
 دانشگاه:   دانشگاه مراغه 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   باغبانی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand