سه شنبه 12 فروردين 1399
تماس با من [ - ]
دانشگاه شهید مدنی- دانشکده علوم تریبتی و روانشناسی - گروه روانشناسی
شماره تلفن دفتر :
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
00989124434628
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand