سه شنبه 06 فروردين 1398
  • مدیریت ورزش
    کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
    Powered By : Didgah Roshan Sahand