شنبه 01 مهر 1396
 اثر ترکیبی منتخب هوازی شدت متوسط، کوتاه مدت و مصرف سویا بر لیپیدهای سرم و چاقی زنان یائسه چاق 
  نویسندگان مقاله:    زرنشان اعظم 
 ارائه شده به :    دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (1390/11/3) 
 عنوان ژورنال:   ارمغان دانش 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 16 شماره ژورنال 66 ، صفحات 545-556
  
 مقایسه سطوح 17B استرادیول سرم و ارتباط آن با برخی ریسك فا كتورهای سرطان سینه در دو گروه زنان یائسه ورزشكار و غیر ورزشكار  
  نویسندگان مقاله:   ترتیبیان بختیار، زرنشان اعظم 
 ارائه شده به :    (1388/7/3) 
 عنوان ژورنال:    حرکت 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 39 شماره ژورنال 0 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
  اثر یک دوره برنامه تمريني منتخب هوازي به بر 17 بتا- استرادیول سرم و چاقی زنان یائسه 
  نویسندگان مقاله:    ترتیبیان بختیار، زرنشان اعظم 
 ارائه شده به :    دانشگاه تهران (1387/6/3) 
 عنوان ژورنال:   المپیک 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 0 شماره ژورنال 43 ، صفحات 52-45
فایلی آپلود نشده است
  
 نقش شاخص های فعالیت بدنی بر اختلالات قاعدگی دختران ورزشکار دانشجو 
  نویسندگان مقاله:    زرنشان اعظم، قربانیان بهلول، صالح زاده کریم، شیرپور سولماز، شرابیانی سودابه 
 ارائه شده به :    دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1392/1/4) 
 عنوان ژورنال:   مجله باروری و ناباروری ایران 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 16 شماره ژورنال 46 ، صفحات 20-27
  
  اثر ترکیبی برنامه تمرینی هوازی(شدت متوسط) با مصرف سویا بر فشارخون و ضربان قلب استراحت زنان یائسه چاق 
  نویسندگان مقاله:    زرنشان اعظم  
 ارائه شده به :    دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (1391/12/1) 
 عنوان ژورنال:   ماهنامه علوم پزشکی هرمزگان 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال پذیرفته شده و در نوبت چاپ شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand