شنبه 27 مهر 1398
دکتر تقی زوار [ تبریز - جمهوری اسلامی ایران]
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
شماره تلفن دفتر :
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand