چهارشنبه 04 بهمن 1396
 ارزشيابي آموزشي 
 دانشگاه:   شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   تحقيقات آموزشي 
فایلی آپلود نشده است
 روش ها و فنون تدريس 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مديريت و برنامه ريزي آموزشي (علوم تربيتي) 
فایلی آپلود نشده است
 اصول مديريت آموزشي 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مديريت و برنامه ريزي آموزشي 
فایلی آپلود نشده است
 روشهاي تدريس پيشرفته 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   تحقيقات آموزشي 
فایلی آپلود نشده است
 نظريه و روش هاي آموزش 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   روانشناسي تربيتي 
فایلی آپلود نشده است
 سمينار پژوهش در مسائل تعليم و تربيت 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   تحقيقات آموزشي 
فایلی آپلود نشده است
 جامعه شناسي آموزش و پرورش 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مديريت و بنامه ريزي آموزشي 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand